تهران کالا                                     بانه نیاز
جنوب کالا                                    نفیس24
سلام بابا                                      دیدارمارکت                                     

گلدیران پلاس                               بوش لند
بانه کالا                                       باتانیک
لوازم خونگی                                 خانه سامسونگ
پاکشوماسنتر                                مایدیا
پارس خزر                                    همکالا
امرسان                                        بانه گستر
خانه زرین                                    آچیتو
لیروفا                                          هاردستون
سیتی کالا                                    شیرازگیفت
آنتیک کالا                                    بازاکالا
ماکا مارت                                    بانه فروش
دوو                                             المارکت
بانه جهاز                                     خریدروز
نستلن                                        عمو یادگار
خانه و آشپزخانه                           علی دادا