کیمیاآنلاین                                    یلو
آل دیجیتال                                   لیون کامپیوتر
آرادموبایل                                     آترامارت
دیجی دو                                       آس دیجیتال
مقداد آی تی                                  شاپ آی آر
پلازا                                              سایمان دیجیتال
19کالا                                           دیجیتال شاپ24
ایزی شاپ                                      موبایل آبی
هدف                                            ایسوس سنتر
موبوتل                                          بابا کامپیوتر
آی دیجی                                       مایکروتل پلاس
لوتوس                                          تبلت آی آر
سازگارآنلاین                                   راتاشاپ
عصردیجیتال                                  ساری تک
بروزکالا                                         دیجی نمونه
جوتی کالا                                      آرکاآنلاین
برتردیجیتال                                   دیجی یول
پیشرو                                           تکین مال